Đèn pha led

Đèn pha led Cob 20w TSP20/C

-31%
Đèn pha led Cob 20w TSP20/C
Xem nhanh

250.000₫

360.000₫

Đèn pha led Cob 30w TSP30/C

-31%
Đèn pha led Cob 30w TSP30/C
Xem nhanh

310.000₫

450.000₫

Đèn pha led Cob 100w TSP100/C

-31%
Đèn pha led Cob 100w TSP100/C
Xem nhanh

680.000₫

980.000₫

Đèn pha led IP66 30w TIP66/30

-25%
Đèn pha led IP66 30w TIP66/30
Xem nhanh

360.000₫

480.000₫

Đèn pha led IP66 50w TIP66/50

-25%
Đèn pha led IP66 50w TIP66/50
Xem nhanh

450.000₫

600.000₫

Đèn pha led IP66 100w TIP66/100

-25%
Đèn pha led IP66 100w TIP66/100
Xem nhanh

820.000₫

1.100.000₫

Đèn pha led IP66 150w TIP66/150

-26%
Đèn pha led IP66 150w TIP66/150
Xem nhanh

1.450.000₫

1.950.000₫

Đèn pha led Cob 150w TSP150/C

-31%
Đèn pha led Cob 150w TSP150/C
Xem nhanh

1.250.000₫

1.800.000₫

Đèn pha led Cob 200w

-31%
Đèn pha led Cob 200w
Xem nhanh

1.450.000₫

2.100.000₫

Đèn pha led IP66 200w TIP66/200

-27%
Đèn pha led IP66 200w TIP66/200
Xem nhanh

1.680.000₫

2.300.000₫

Đèn pha led Cob 250w TSP250/T

-29%
Đèn pha led Cob 250w TSP250/T
Xem nhanh

1.850.000₫

2.600.000₫

Đèn pha led Cob 300w

-30%
Đèn pha led Cob 300w
Xem nhanh

2.700.000₫

3.850.000₫

Đèn pha led Cob 400w

-30%
Đèn pha led Cob 400w
Xem nhanh

3.200.000₫

4.600.000₫

Đèn pha led Cob 500w

-30%
Đèn pha led Cob 500w
Xem nhanh

3.650.000₫

5.200.000₫